Šventosios Šeimos seserų vienuolijos charizma – paprastumas ir šeimyniškumas. Misija – vaikų, jaunimo ir šeimų ugdymas. Atgavus įkūrėjos Elzbietos Bendoravičiūtės bei pirmųjų seserų statytą namą Marijampolėje Alyvų g. 9, vienuolijos veikla Vilkaviškio vyskupijoje išsiplėtė. Seserys padeda vaikams, jaunimui ir suaugusiems pasiruošti įkrikščioninimo sakramentams, rūpinasi suaugusiųjų evangelizacija – veda Alfa kursą, organizuoja ar palaiko įvairias savitarpio pagalbos grupes, maldos grupeles (Šventojo Rašto, Rožinio ir pan.). Svarbi paauglių pastoracija (ugdomieji savaitgaliai, sekmadieniniai susitikimai, asmeniniai pokalbiai ir pan.). Vyksta vaikų bei jaunimo stovyklos, žygiai.

S. Pranciškos amžinieji įžadai, 2020 m., Marijampolė