Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mūsų vienuoliją paremia malda, geru žodžiu, bendryste ar auka. Esate mūsų kasdienėje maldoje!

1,2 proc. parama

Norint mūsų vienuolijai skirti 1,2 proc. paramą internetu, reikia:

 • prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS).
 • Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkti „Deklaravimas“.
 • Tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
 • Pasirinkti „Prašymas skirti paramą“.
 • Pasirinkti formą pavadinimu FR0512 v.4. Paspausti FORMA ELEKTRONINIAM PILDYMUI
 • Užpildyti asmeninę informaciją lietuviškomis raidėmis. Tada užpildyti informaciją apie mūsų vienuoliją:·        
 • 5 laukelyje – rašyti 2020·       
 •  6S laukelyje – žymėti X;·       
 •  E1 laukelyje – rašyti 2;·        
 • E2 laukelyje – rašyti 192069063;·        
 • E4 laukelyje – rašyti 1,2 (Jei norite skirti paramą keliems paramos gavėjams, ją galite išskaidyti 1% ar 0.5%);·        
 • E5 laukelyje – rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą (daugiausia galima iki 2024, jei esate apsisprendę mums skirti paramą ilgesniam laikui. Taip Jums nereikėtų kasmet pildyti naujo prašymo, Jūsų parama automatiškai būtų pervedama iki 2024 m.).
 • Jei viską užpildėte teisingai, pasirinkti laukelį PATEIKTI DEKLARACIJĄ. 

Nuoširdžiai dėkojame!