Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie mūsų vienuoliją paremia malda, geru žodžiu, bendryste ar auka. Esate mūsų kasdienėje maldoje!

1,2 proc. parama

Mielieji mūsų bendrakeleiviai, nuoširdžiai dėkojame, kad keliaujate kartu ir remiate mūsų vienuoliją. Ir šiais metais kreipiamės į Jus prašydamos paremti mūsų veiklas neatveriant piniginės – skiriant 1,2 proc. sumokėto pajamų mokesčio.

Nuo šių metų skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Tai padaryti reikia iki gegužės 2 d.

Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.

Norėdami pateikti prašymą:

1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

2. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše: Prašymas skirti paramą.

3. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.

4. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas:

I.  Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“.

Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą Šventosios Šeimos seserų kongregacija arba kodą 192069063 ir spauskite „Tęsti“.

Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio (galima iki 1,2 proc.) ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate (galima iki 2025). Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį.

Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“ .

Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.

II. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą!