Šventosios Šeimos seserų charizma – paprastumas ir šeimyniškumas.

Misija – kurti šeimos aplinką.

Iš vienuolijos konstitucijos:

„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad Jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per Jį būtų išgelbėtas” (Jn 3,17). Kristus, Tėvo siunčiamas, atėjo į šeimą, kurią gaubė paprastumas, tarpusavio pagarba ir supratimas. Mes, dangaus Tėvo pakviestos, atėjome į šią bendruomenę. Nuolat žvelgdamos į Evangelijose atskleistą Jėzaus kasdieninį gyvenimą, siekiame gyventi paprastai ir šeimyniškai.

Jėzus, pradėjęs savo kelią paprastais patarnavimais Motinai Marijai bei Globėjui Juozapui ir klusnumu Dangiškajam Tėvui, pasiruošė tobulos meilės veiksmui – kančiai ir mirčiai ant kryžiaus dėl pasaulio Išganymo. Ištikimai sekdamos Jėzaus pėdomis seserys subręs pasiaukojančiai meilei.

   Įkūrėja Elžbieta Bendoravičiūtė paliko seserims šūkį „Meilė ir Išganymas!”, tarytum kviesdama gyventi pagal Jėzaus žodžius: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!” (Jn 15, 9). Taigi esame raginamos mokytis Jėzaus meilės kelio, kuris per kryžių veda į Išganymą.