Šiuo metu seserų bendruomenės įsikūrusios Marijampolėje, Vilniuje, Kaune, Vilkaviškyje ir Prienuose.

Marijampolėje yra centriniai vienuolijos namai. Alyvų gatvėje nr. 9 pažymėtame name nuolat šurmuliuoja gyvybė: čia vaikai ir jaunimas renkasi į seserų vedamas katechezes, vyksta maldos susitikimai, paskaitos, rekolekcijos, vasarą – stovyklos ar plenerai. Į šiuos namus kartą per mėnesį susirenka visos vienuolijos seserys ir skiria dieną susikaupimui – rekolekcijoms. Džiugu, kad šiuos namus, kuriuos kaip mergaičių amatų mokyklą suprojektavo pati vienuolijos įkūrėja Elžbieta, po ilgų nusavinimo metų sovietmečiu (ilgą laiką čia buvo valstybiniai vaikų globos namai), seserims pavyko atgauti, suremontuoti ir tęsti čia pirmųjų seserų darbus.

Vilniuje seserys gyvena ir tarnauja Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje Žvėryne. Kaune turi tarnystę Šv. Gertrūdos bažnytėlėje. Vilkaviškyje taip pat tarnauja katechezės srityje, rūpinasi maldos grupėmis.