Spalio 31 d. besimelsdama Kauno katedroje į Viešpaties glėbį iškeliavo mūsų sesuo Onutė Margarita Vitkauskaitė (g. 1935 04 25). Ši sesuo visai bendruomenei buvo drąsos, kovojant už tikėjimo laisvę, pavyzdys: sovietmečiu ji daugino Katalikų Bažnyčios Kroniką ir už tai buvo nuteista pusantrų metų kalėti.

Dėkojame Viešpačiui už s. Onutės gyvenimą, pašaukimą ir visus per ją atliktus darbus!