1931 m. kovo 11 d. buvo įregistruota Lietuvaičių katalikių bendrija “Sesutės“. Mūsų įkūrėja Elžbieta Bendoravičiūtė svajojo, kad bendrija išaugtų į vienuoliją. Ir tai įvyko – mes švenčiame gimtadienį kartu su Valstybine Laisvės Atkūrimo diena.

Kovo 11 d. susirinkom drauge Marijampolėje ir klausėmės savo vienuolijos istorijos iki Laisvės atgavimo metų, kurią papasakojo tuo metu aktyviai apaštalavusios seserys. Sovietmečiu jos daug ir intensyviai darbavosi ir kovojo kartu su Bažnyčia Lietuvoje.

Kiekvienas žmogus turi savo vietą istorijoje. Vienos iš vyriausių sesučių pasakojo, kad nusprendė Kauno Klinikose darbuotis naktimis, turėdamos net 1, 5 etato, kad dieną spėtų pasiruošti apaštalavimui! Štai toks buvo tų laikų įkarštis.

O apaštalauta įvairiausias būdais… Vienas iš jų buvo katalikiškų spektaklių statymas ir turai po daugybę Lietuvos miestelių.

Jaunos seserys taip pat buvo pilnos troškimo darbuotis, bet sesučių kunigai vengdavo, nes jos galėjo atkreipti saugumo dėmesį. Tad kai kurios, kol dar neturėjo apaštalavimo vietos, tarpusavyje išsidalino kai kurias Lietuvos parapijas, už kurias melsdavosi ir aukodavosi. Nors tų vietų iki šiol nėra aplankiusios.

Seserų pavyzdžiai ir pasiaukojimas, drąsa ieškoti tiesos, jų sunkus, uolus darbas nelengvomis sąlygomis, rizikuojant savo gyvybe įkvepia šiandien dėkoti už laisvę ir darbuotis dėl Dangaus Karalystės.

ses. Augustina