Liepos 25–31 d. vyko mūsų vienuolijos seserų metinės rekolekcijos, kuriose mus palydėjo s. Jolita Šarkaitė PAMI. Rekolekcijų metų klausėmės gaivinančio tyloje mums kalbančio Dievo Žodžio. Kiekviena išsinešėme Žodį kaip brangų perlą savo kasdienybei.

Metines rekolekcijas vainikavo įžadų atnaujinimo ir priėmimo į noviciatą šventė. Džiaugiamės, kad mūsų kandidatė Limantė tapo novicija ir gavo vienuolinį Modestos vardą: “Tu būsi vadinama nauju vardu, kurį pats VIEŠPATS tau suteiks” (Iz 62, 2).

Kviečiame s. Limantės Modestos noviciato kelionę įžadų link palydėti malda!