Balandžio 29 – gegužės 1 d. įvyko eilinė mūsų vienuolijos Kapitula – kas ketverius metus vykstantis susirinkimas, kurio metu svarstomi svarbiausi bendruomenės klausimai bei renkama Generalinė vyresnioji.

Įvykus rinkimams s. Inga Bernadeta Lienytė, kuri aštuonerius metus buvo Vienuolijos vyresnioji, šias pareigas perdavė s. Linai Agnietei Striokaitei.

Džiaugiamės mūsų Kapitula, dėkojame visiems už maldas, o naujai išrinktai Vyresniajai linkime stiprybės, sveikatos, kantrybės, įkvėpimo ir džiaugsmo naujose pareigose!

Generalinė vyresnioji s. Lina Agnietė, SF