Jau pasirodė pirmasis nuo 2022 metų mūsų seserų leidžiamo žurnalo „Kelionė“ numeris. Esame dėkingos visiems skaitytojams, prenumeratoriams, bičiuliams, savanoriams, aukotojams už tai, kad galime atsiliepti Viešpaties kvietimą tokiu būdu skelbti Jo Karalystę.

žurnalą įsigyti galite čia:

https://8diena.lt/produktas/zurnalas-kelione-2022-m-nr-i/

Trumpa numerio apžvalga:

Naujasis žurnalo „Kelionė“ numeris kviečia drauge leistis į kelią, apsvarstant nuolankumo, klusnumo, tikro ir liguisto autoriteto temas.

„Tikras autoritetas padeda tarnauti, o netikras pavergia. Autoritetas gali būti liguistas, kai negaliu net pagalvoti, kad galiu jį prarasti. Kaip Stalinas galėjo klysti? Negalėjo. Kaip gali Putinas klysti? Negali. Kaip Lukašenka gali klysti? Negali“, – kalbėdamas apie autoritetus sako gydytojas psichiatras Aleksandras Alekseičikas ir primena, kad tikrasis nuolankumas skleidžiasi tarnaujant kitiems.

Nuolankumo bei autoritetų tema skleidžiasi ir kituose „Kelionės“ tekstuose. Čia publikuotas literatūrologo Regimanto Tamošaičio straipsnis apie autoritetus sujaukia mums įprasta mąstymą: „autoriteto idėja kelia ir rimtą problemą, susijusią su asmens laisve. Jeigu man prieš akis ūmai išdygtų tikras, neabejotinas autoritetas, nelygstamas ir visų pranašiausias asmuo, aš juk netekčiau laisvės. Tarsi patį Dievą pamatytum ir jau nebegalėtum būti toks, koks nori. <…> Susidūręs su tikru autoritetu privalėčiau gyventi jo nelygstamą gyvenimą, privalėčiau pats tapti šventuoju, o tai jau būtų tikras siaubas. Aš dėkoju Dievui už savo klystkelius, už nuopuolius ir už savo nežinojimą, nes tai yra mano laisvė ir mano laimė“, – sako Regimantas Tamošaitis.

Klausimai: ką iš tiesų reiškia būti nuolankiam? Kokia perskyra tarp tikro ir netikro nuolankumo? Kas yra autoritetas ir kas nutinka tuomet, kai savo autoritetą imu naudoti netinkamai? –  pavedėjo ir iki „Nutylimos temos“, kurioje šįkart kalbame apie itin subtilų, bet gajų blogio pavidalą – dvasinį piktnaudžiavimą savo autoritetu, kuris pasireiškia ir bažnytinėse struktūrose bei pašvęstojo gyvenimo bendruomenėse. Apie tai – sesers Ligitos Ryliškytės straipsnis „Ar sodinsime morkas šaknimis aukštyn? Piktnaudžiavimas dvasiniu autoritetu Bažnyčioje“, pasauliečio bei dvasininko liudijimai ir Don Dysmas de Lassus knygos „Vienuolinio gyvenimo pavojai ir nukrypimai“ pristatymas.

Be to, „Kelionė“ gausi pokalbių: Čia skaitytojai galės stabtelėti ir labiau susipažinti su saleziete seserimi Liucija Grybaite, menininkėmis prof. Marija Marcelionyte-Pauliuke ir žurnaliste pianiste Gerūta Griniūte, o pokalbyje su arkivysk. Gintaru Grušu daugiau sužinoti apie 1985 m. vykusį Baltijos taikos ir laisvės kruizą.