Rugpjūčio 27 d., iškilmingai ir džiugiai šventėm sesers Augustinos Giedrės Makarevičiūtės apsisprendimą visą gyvenimą sekti Kristumi mūsų bendruomenėje

Iškilmė vyko Marijampolės Šv. Vincento bažnyčioje, apeigoms vadovaujant J. E. Vilkaviškio vyskupui Rimantui Norvilai. „Imk šį žiedą, kaip amžinojo Karaliaus sužadėtinė, ir būk ištikima savo Sužadėtiniui, kad taptum verta amžinosios garbės“, – tokius žodžius tarė vyskupas sesei įteikdamas auksinį, tartum vestuvinį, žiedą, kuris nuo šiol s. Augustinai ir aplinkiniams kasdien primins jos sudėtus amžinuosius skaistumo, neturto ir klusnumo įžadus.

Gera, kad drauge švęsti ir dėkoti už s. Augustinos apsisprendimą susirinko gausus būrys svečių: jos artimųjų, giminių ir bičiulių. Žinoma, ir seserų.

Po iškilmingo įžadų šventimo bažnyčioje susirinkome Šventosios Šeimos namų kiemuose vaišėms, vėliau vyko šventinė programa.

Ačiū Viešpačiui!

Už nuotraukas dėkojame Linai Balandytei