Viešpatie, Jėzau Kristau, kuris savo atėjimu į paprastą šeimą visą jos kasdienybę pašventinai, meldžiam Tave už šeimas. Meldžiam už taikiai gyvenančias šeimas ir už nesantarvę bei nerimą patiriančias šeimas; meldžiam už gyvybei atviras šeimas ir už netiesoje gyvenančias šeimas; meldžiam už apsirūpinusias šeimas ir už stokojančias šeimas; meldžiam už Tavo Karalystę skleidžiančias šeimas ir už Tavęs nepažįstančias šeimas. Viešpatie, padaryk kiekvieną šeimą mažąja Bažnyčia, liudijančia pasauliui Tavo meilės ir atsidavimo slėpinį. Paruošk, Viešpatie, šeimai pašauktų jaunuolių širdis savęs dovanojimui ir ištikimybei. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.